mar 14, 2019 Kommentarer (0)

Resulterar storkonsumtion av protein i negativa effekter på kroppen?

Protein är ett makronäringsämne som ofta demoniserats av dietister och läkare. Njurskador är ofta det som nämns som det allvarligaste hotet. En annan negativ effekt som det ibland varnas för är avkalkning av benmassan. Hur ser sanningen ut då? Vad säger de vetenskapliga källorna och de senaste medicinska studierna om intag av protein i större mänger? Finns det orsak att oroa sig och hur stora mängder talar vi i så fall om?

Den stora gruppen människor som tror att konsumtion av större mängder protein ger negativa hälsoeffekter baserar i allmänhet sina antaganden på faktumet att ett högt proteinintag ökar njurarnas exkretion av kalcium eftersom denna mineral används för att neutralisera syreöverskottet som uppkommer av en väldigt proteinrik diet.

Myten stammer fra, at en meget proteinrig kost vil medfører indtagelsen af en masse ekstra kvælstoffer. Dette sætter nyrerne på overarbejde, fordi nyrernes funktion er, lidt som en si, at filtrere disse kvælstoffer væk fra blodet.

Videnskaben viser dog ingen evidens for at et højt proteinindhold skader ens nyrer eller at de belastes pga overarbejde. Nogle undersøgelser viser faktisk det modsatte, at proteinrig kost har en positiv indvirkning på nyrerne og helbredet.

Resultaten av de epidemiologiska studierna som hittills gjorts talar dock för att en proteinrik diet har positiva effekter på bentätheten och därmed alltså ger minskad risk för benfrakturer. Några negativa korttidseffekter på homeostasen har inte heller hittats överhuvudtaget. Existerande vetenskapliga bevis talar också för att de negativa effekterna av syreöverskottet som förknippats med stora mängder protein tillsammans med exkretion av kalciumet i urinet väldigt långt balanseras av de nyttiga anaboliska effekterna på det muskuloskeletala systemet som en hälsosam och proteinrik diet åstadkommer.

Därtill så råder det fullständig konsensus bland experterna från ESCEO (European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases) samt IOF (International Osteoporosis Foundation) om att ett stort proteinintag, även sådant som som klart överskrider de nuvarande rekommenderade dagliga mängderna kan ha positiva effekter i att minska skador i benstommen samt minskar riskerna för höftfrakturer. Poängteras bör ändå att detta även förutsätter ett adekvat kalciumintag.

Ett vanligt påstående är att njurarna ställs inför en alltför hård arbetsbörda för att göra sig av med metaboliterna från proteinet, vilket anses belasta njurarna till en hög grad. Faktum är ändå att även om en större mängd protein nog ökar på belastningen, så är denna ökning ganska minimal då man beaktar det enorma jobb njurarna redan gör.

Myten stammer fra en teori om et proteinindtag afkalker knoglerne og mindsker knogledensiteten. Men det er mere en påstand end en teori. Hvis man ser på eksperimentelle og kliniske studier, samt det store epidemiologiske observationsmateriale man kan finde på emnet, så tyder meget på, at proteinrig kost faktisk har en positiv rolle i udviklingen af optimal knogledensitet, og dermed godt for knoglesundheden.

I dagsläget finns det inga bevis på att stort proteinintag skulle orsaka njursten eller andra problem. Personer med njursjukdomar bör utan tvekan ändå följa en diet med minskade mängder protein. Vad gäller friska personer och framförallt de som tränar så förekommer inga restriktioner.

För att sammanfatta det hela så finns det inga bevis på att protein i rimliga mängder skulle kunna orsaka skador hos friska personer. Forskningsresultaten tyder i själva verket närmast på det motsatta. Nyckeln till det hela är som så ofta en balanserad diet som innehåller rikliga mängder kött, fisk, mjölkbaserade produkter eller alternativt en växtbaserad kost med hög proteinhalt.

Och en sak till...
Vi har skapat en ny vårbundle för dem som vill nå strandform utan att tappa muskler.  
Kolla in bundlen och spara 30%!